ODTÜ EVRAK VE ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ


EVRAK VE ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL EVRAK OFİSİ

 

Üniversite içinden ve dışından gelen tüm evrakların kayıtlarını tutarak iletişimi sağlamak, iç yazışmalarda bir asıl iki kopya gelen yazıların aslını ilgili birime gönderip kopyaların bir tanesini dosyalamak suretiyle kendisinde tutmak, ayrıca üniversite dışına gönderilecek yazıların kayıtlarını tutarak, postalama işlerini yürütmektir.

 

 İLETİŞİM OFİSİ

 

Üniversite içinden ve dışından Rektörlüğe gelen her türlü evrakın kayıtlarını tutarak iletişimini sağlamak, evrak ofisinden Rektörlüğe gitmek üzere gelen evrakları ilgili makamlara (Rektör, Rektör Yardımcıları, Rektör Danışmanları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı) havale etmek ve Rektörlükten birimlere havale edilen evrakları havale edildikleri bölümlerine göre kaydederek göndermektir.

 

DAĞITIM OFİSİ

 

Üniversite kampusü içerisinde bulunan birimlerin (Personel, Çarşı, Bankalar, Özel Şirketler vs..) adı ve taahhütlü postaları, bölümler arası mektup ve kayıtsız evraklar, onay almış duyurular, resmi gazetelerin ayrımı Evrak Dağıtım Ofisinde yapılmakta olup taahhütlü ve kayıtlı teslim alınmış evraklar ve postalar birimlere göre ayrılarak kaydedilip imza karşılığı teslim edilmektedir.PTT kanalıyla gelen özel postaları ilgili birimlerin kutularına koyup dağıtıcılarına teslim etmektir.